Category Archives: Annet

Verslag Israel-reis deel 7: Wees sterk en moedig Jozua 1

En de Here sprak tot Jozua: Zie Ik geef Jericho met zijn koning, de krachtige helden in uw macht. Gij moet om de stad heen trekken terwijl alle krijgslieden eenmaal om de stad heen gaan; zo moet gij zes dagen … Continue reading

Posted in Annet | 1 Comment

Verslag Israel-reis deel 6: Bezoek aan een van de doopplaatsen bij de Jordaan

Marcus 9 vs 9 t/m 12, de doop en de verzoeking in de woestijn En het geschiede in die dagen dat Jezus Nazaret in Galilea verliet en zich door Johannes in de Jordaan liet dopen  En terstond toen hij uit het … Continue reading

Posted in Annet | 4 Comments

Verslag Israël-reis deel 5: De Dode zee – Heer God U loven wij

    Psalm 97 vs 1 t/m 6 De Here is koning dat de aarde juiche , dat vele kustlanden zich verheugen . Romdom Hem zijn wolken en donkerheid. Gerechtigheid en recht zijn de grondslag van zijn troon. Vuur  gaat voor … Continue reading

Posted in Annet | Leave a comment

Israel-reis verslag deel 4: De Bergvestingen van EinGedi – God is mijn licht mijn heil wie zal ik vrezen – Hij zette mijn voeten op een rots

Psalm 31 vs 1 t/m 9 Gebed in nood: voor de koorleider een psalm van David Bij U Here schuil ik , laat mij nimmer beschaamd worden. Doe mij ontkomen door Uw gerechtigheid, Neig Uw oor tot mij, red mij … Continue reading

Posted in Annet | 1 Comment

Israel verslag deel 3: De dorre vlakten der woestijnen zal zich verblijden eindeloos, De Hand des Heren kwam tot mij

De Herrijzenis van Israel, Ezechiel 37 vs 1 t/m 14: De hand des Heren kwam tot mij en de Here voerde mij in een geest naar buiten en zette mij neer in een dal; dat was vol beenderen, Hij deed … Continue reading

Posted in Annet | 2 Comments

Israël-reis verslag deel 2: De woestijn zal bloeien als een roos

De Woestijn en de dorre plaatsen zullen vrolijk zijn , de wildernis zal zich verheugen en in bloei staan als een roos. Jesaja 35 vs 1 Deze woorden waren in mn gedachten toen we met de bus door het woestijnachtige … Continue reading

Posted in Annet | 2 Comments

Israel-reis deel 1: De hemelen vertellen Gods eer

Reisverslag 6-16 Mei Israel Maandag morgen vroeg uiterlijk half 5 moesten we ons verzamelen op Schiphol Piet S heeft ons midden in de nacht weggebracht: Sophie Hans en ik. Dus om half 3 opstaan Piet zou ons kwart over 3 … Continue reading

Posted in Annet | 2 Comments

Ook deze keer de controle goed en mag weer een half jaar wegblijven geprezen zij de Here

Lieve allemaal, kort nadat ik uit Israel was thuisgekomen moest ik weer voor controle naar het ziekenhuis. Ik mag weer opnieuw een half jaaar wegblijven waar ik de Here erg dankbaar voor ben! Het is alweer bijna 2 jaar geleden … Continue reading

Posted in Annet | 2 Comments

Alweer een jaar volledig aan het werk: Geprezen zij de Heer

Het is al weer een tijdje geleden dat mn laatste blog uitkwam maar de laatste weken waren voor mij heel enerverend waardoor ik heel erg druk in mn hoofd was waardoor ik even te moe was in mn hoofd om … Continue reading

Posted in Annet | 3 Comments

alweer de 2e verjaardag geweest na mijn herstelperiode prijs de Here

Eind Februari 2013 met dankbaarheid mag ik weer terugkijken op een fijne verjaardag de 2e verjaardag alweer na mijn ziekte die ik weer mocht vieren met broeders en zusters uit de gemeente en met wat overige vrienden oa van de … Continue reading

Posted in Annet | 3 Comments