Verslag Israël-reis deel 5: De Dode zee – Heer God U loven wij

 

 

Psalm 97 vs 1 t/m 6

De Here is koning dat de aarde juiche , dat vele kustlanden zich verheugen .
Romdom Hem zijn wolken en donkerheid. Gerechtigheid en recht zijn de grondslag van zijn troon.
Vuur  gaat voor zijn aangezicht uit , het zet zijn tegenstanders rondom in vlam.
Zijn bliksemen verlichten de wereld ,de aarde ziet het en beeft
De bergen versmelten als was voor het aanschijn des s Heren .
Voor het aanschijn van de Here der ganse aarde, de hemelen verkondigen zijn gerechtigheid.
En alle volken zien zijn heerlijkheid.

 

Sodom deze naam duikt nog wel eens op  op wegwijzers  in het gebied rond de Dode zee.

Gelovigen weten wat hier in de bijbelse tijd zou zijn gebeurd God wilde 50 rechtvaardige mensen vinden in  in Sodom en Gomorra Abraham smeekte God in zijn gebed dit aantal mensen terug te brengen tot 10 Genesis 18 vanaf vs 16 maar zelfs die waren er niet , alleen Lot met zijn gezin  die door twee engelen uit hun huis werden gehaald  zij haasten zich naar de bergen en kregen een vermaning om niet om te kijken 

Toen de zon opging en Lot met zijn gezin in veiligheid waren gebracht liet de Here vuur en zwavel regenen op Sodom Gomorra en de omgeving en vernietigde alles niemand van de bewoners overleefde de goddelijke straf helaas ook de vrouw van Lot ondanks de waarschuwing  keek ze toch om en veranderde in een zoutpilaar  deze geschiedenis  is beschreven in Genesis 19

De Dode zee is een zout binnenmeer dat in het diepste dal ter wereld ligt , een kleine 400 m onder de zeespiegel , de Dode zee is 80 km lang en op zijn breeds 18 km , hij beslaat een oppervlakte van 1020 km en is op zn diepst 398 meter 

Vanwege zijn hoge zoutgehalte van 30% aan het oppervlak en 33 % in de diepte  (ter vergelijking; in de Noordzee is dat 3,5%is er geen plantaardig of dierlijk leven in het water

Het hoge zoutgehalte ontstaat door de verdamping van het water in het meer dat door de Jordaan wordt aangevoerd, maar niet verder wordt afgevloeid. Door het vele zout kun je niet zinken  dus je kunt zittend of liggend , drijvend een krantje lezen

 Begin van de middag  reden we met de bus naar de Dode zee  en we reden een heel stuk langs het water  maar eerst  gingen we een restaurant binnen waar we onze lunch zouden gaan gebruiken  er waren twee buffetten een voor de lunch en een voor het diner  er werd ons gezegd dat we alleen van het buffet van de lunch ingrediënten mochten pakken  er waren weer genoeg heerlijkheden  na de lunch gingen we richting strand  zochten een kleedruimte op  en gingen in onze badkleding naar het water  en dan het erin gaan  onze voeten zogen vast in de modder  bijna raakte ik mn gijmpen kwijt die ik voor deze gelegenheid op advies had aangeschaft en aangetrokken want het was een vrij blubberige bodem er is wat afgelachen maar eindelijk dreef ik heerlijk in het water pas op voor je ogen en voor wondje s wat het water is heel heel erg zout  ik had een geplastificeerd blad in mn hand met het logo van mn werk Topaz  Haagwijk  die hield ik in de hoogte ik moet toch mn werk promoveren  en vond het wel wat hebben dat ik in Israel  het logo van Topaz in mn hand had daarvan is een foto gemaakt  door Lotte de R   die later  het blad even terugbracht naar mn spullen die op een van de stoelen lagen er werd ons geadviseerd om niet langer dan een kwartier in het water te blijven  maar wat hadden we een lol met elkaar  later toen we eruit gingen  vonden we een douche plaats met verschillende douche s trek maar aan de ketting  en de douche gaat vanzelf open heerlijk om al het zout van je af te spoelen  nadat we allemaal weer waren omgekleed was er ook nog gelegenheid om souveniers te kopen in een winkeltje ik kocht een leuk T shirt met een dromedaris erop en alle namen van de israeliche plaatsen  erop 

Daarna gingen we weer richting bus  en gaan we in de namiddag nog naar de doopplaats van Johannes de Doper in de rivier de Jordaan

 

Psalm 96 vs 1, 8 , 9 oude berijming
Zingt, zingt een nieuw gezang den Here , zing aarde, zing die God ter ere!
Looft s Heren naam met hart en mond , vermeldt zijn heil op t wereldrond!
Dat dag aan dag zijn roem vermere!

Dat zich de hemelen verblijden , verheug zij d aard aan alle zijden,
Verheugd de volheid van de zee!
Het veld spring, op met al het vee, en t woud moet juichend God belijden

 T Juich al voor aangezicht des Heren!
Hij komt , die d aarde zal regeren  en richten vol van majesteit :
De wereld zal gerechtigheid, het mensdom zijne waarheid eren

 

Hartelijke groeten de Here bevolen veel liefs Annet v.d.Meij

This entry was posted in Annet. Bookmark the permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.