Monthly Archives: september 2013

Verslag Israel-reis deel 6: Bezoek aan een van de doopplaatsen bij de Jordaan

Marcus 9 vs 9 t/m 12, de doop en de verzoeking in de woestijn En het geschiede in die dagen dat Jezus Nazaret in Galilea verliet en zich door Johannes in de Jordaan liet dopen  En terstond toen hij uit het … Continue reading

Posted in Annet | 4 Comments