Monthly Archives: juli 2013

Verslag Israël-reis deel 5: De Dode zee – Heer God U loven wij

    Psalm 97 vs 1 t/m 6 De Here is koning dat de aarde juiche , dat vele kustlanden zich verheugen . Romdom Hem zijn wolken en donkerheid. Gerechtigheid en recht zijn de grondslag van zijn troon. Vuur  gaat voor … Continue reading

Posted in Annet | Leave a comment

Israel-reis verslag deel 4: De Bergvestingen van EinGedi – God is mijn licht mijn heil wie zal ik vrezen – Hij zette mijn voeten op een rots

Psalm 31 vs 1 t/m 9 Gebed in nood: voor de koorleider een psalm van David Bij U Here schuil ik , laat mij nimmer beschaamd worden. Doe mij ontkomen door Uw gerechtigheid, Neig Uw oor tot mij, red mij … Continue reading

Posted in Annet | 1 Comment

Israel verslag deel 3: De dorre vlakten der woestijnen zal zich verblijden eindeloos, De Hand des Heren kwam tot mij

De Herrijzenis van Israel, Ezechiel 37 vs 1 t/m 14: De hand des Heren kwam tot mij en de Here voerde mij in een geest naar buiten en zette mij neer in een dal; dat was vol beenderen, Hij deed … Continue reading

Posted in Annet | 2 Comments