Verslag Israel-reis deel 6: Bezoek aan een van de doopplaatsen bij de Jordaan

Marcus 9 vs 9 t/m 12, de doop en de verzoeking in de woestijn

En het geschiede in die dagen dat Jezus Nazaret in Galilea verliet en zich door Johannes in de Jordaan liet dopen  En terstond toen hij uit het water opsteeg , zag Hij de hemelen scheuren en de Geest als een duif op zich nederdalen en een stem kwam uit de hemel

en ;  Gij zijt mijn zoon de geliefde in U heb ik mijn welbehagen.
En terstond dreef de Geest Hem naar de woestijn  En Hij werd in de woestijn veertig dagen verzocht door de satan en Hij was bij de wilde dieren , en de engelen dienden Hem. 

We zijn met onze groep bij een van de doopplaatsen geweest  en we zagen aan de overkant van de Jordaan Jordanie liggen ,Wij bevonden ons  ongeveer op de grens  van Israel en Jordanie  een land die op de overgang van het vochtige gematigde Middelandse zee klimaat  naar het droge woestijnklimaat  en grote temperatuurverschillen  overdag en s nachts Jordanie bestaat voor vier vijfde deel uit woestijn  Ammon, Moab en Edom  uit het oude testament maakten er deel van uit  in Edom woonden de nakomelingen van Esau (Genesis 25 vanaf vs 21)

We hebben niet echt een doopdienst daar meegemaakt . wel zagen we daar mensen die maar een beetje voor de show in doopkleding liepen in het water

We hebben daar wel aan het water gezeten en de nodige dingen zijn verteld  en zelf had ik ook mijn gedachten  aan het volk van Israel  die onder leiding van Jozua  met de ark van het verbond door de Jordaan trokken  nadat God de wateren had gesplitst doordat er een pad ontstond  dat de Israelieten de opdracht kregen om van elke stam een steen mee te nemen uit de Jordaan en die aan de overkant te plaatsen op de plaats waar zij de nacht zouden doorbrengen Later werden deze stenen neergezet in Gilgal  ook richte Jozua twaalf stenen op midden in de Jordaan op de plaats waar de priesters met de Ark hebben gestaan  die staan er nog tot de huidige dag  deze geschiedenis is beschreven in Jozua 3 en 4  zodoende speelde de Jordaan ook een rol in het oude testament

Een lied van de gospelgroep The Lord channel  over Johannes 1 vs 15 , 17
Johannes heeft van Hem getuigd en riep en zei , 

Deze is t van wie ik zei ;
Die na mij komt is voor mij geweest ,
want Hij was eer dan ik

Want door Mozes is de wet gegeven ,
door Jezus kwam genade en waarheid ,
de Christus de zoon van God!

Hartelijke groeten heel veel liefs de Here bevolen,
Annet v.d. Meij

This entry was posted in Annet. Bookmark the permalink.

4 Responses to Verslag Israel-reis deel 6: Bezoek aan een van de doopplaatsen bij de Jordaan

 1. Lieve,
  Annet heel goed van je om deze blog te maken ‘”met foto s”erg mooi !
  Heel indrukwekkend allemaal, om op dezelfde plaatsen te staan waar Jezus gelopen
  heeft,en…gedoopt is, dat is zo n bizondere ervaring, dank aan de Heer die jou dit deed beleven!!

 2. marion smit says:

  Lieve Annet,

  Wat een mooi verslag met foto’s. Zo is het duidelijk hoe jij het schrijft.
  Ik zou nog wel veel meer willen zien, we maken gewoon een afspraak.
  Gezellig bij jou!
  Liefs, Marion

 3. janny spaargaren says:

  Lieve Annet,
  Wat fijn om je verslag te lezen. Jaren geleden stond ik daar ook. Wat een ervaring hé! Je voelt je dan zo dicht bij de Heer, omdat Hij daar ook liep. Maar prijs Hem, Hij woont nu in ons en is dagelijks bij ons als onze Raadgever, Hulp en Vreugde!
  Tot woensdag,
  groetjes, Janny

 4. Teuny Veen-Dubbeld says:

  Lieve Annet,
  Wat geweldig dat je in Israël bent geweest! Wat een ervaring hé! Je merkt dat de bijbelse geschiedenis gaat leven als je loopt, waar Jezus liep.
  Wij waren met onze 5 kinderen daar in 1998 n.a.l.v. onze 25 jarige bruiloft. We toerden met een ‘gezinsbus’ door het hele land van Dan tot de Dode Zee. We reden om beurten en hebben zo onze eigen reis gemaakt met Ton als reisleider. Vraag Jan-Pieter er maar naar…..

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.